Dane teleadresowe

Integrated Professional Solutions Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Tel: +48 22 393 3030
Fax: +48 22 393 3001

NIP: 5272493120
REGON: 140375533

email: kontakt@ips-ex.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000248129, kapitał wpłacony 777 000,00 zł

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu kontaktowym przez Integrated Professional Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, w celu obsługi zapytań.
Klauzula informacyjna
Administratorem Twoich danych osobowych jest Integrated Professional Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie… Więcej
×

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Integrated Professional Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.ips-ex.pl lub pod e-mailem odo@ips-ex.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Masz prawo żądać od administratora realizacji praw przysługujących Ci zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania danych a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W oparciu o Twoje dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania.
Zgodę można w każdej chwili wycofać, poprawić lub zmienić. Wycofanie zgody nie będzie miało skutków w stosunku do danych przetwarzanych przed jej wycofaniem.