Aktualizacja dokumentacji IT

Prawidłowo prowadzona i regularnie aktualizowana dokumentacja umożliwia sprawne likwidowanie awarii i problemów systemu, bez konieczności sprawdzania całej infrastruktury.

Aktualna dokumentacja jest niezbędna także przy zmianie firmy opiekującej się infrastrukturą IT, tak, aby przekazanie kompetencji odbyło się bez szkody dla bieżącego funkcjonowania systemów i całej infrastruktury IT. Usługa proponowana jest w szczególności korporacjom i firmom, w których ze względu na liczebność pracowników wiedza o infrastrukturze jest rozproszona.

1

Korzyści dla Twojego biznesu

3

Aktualna wiedza o strukturze

4

Szybsza reakcja na awarie

5

Analiza istniejącej dokumentacji

6

Uzupełnienie dokumentacji o brakujące informacje

Zobacz więcej