Audyt informatyczny

Audyt pozwala na optymalizację nakładów na infrastrukturę teleinformatyczną w firmie, a dzięki nadzorowi nad ich wielkością ułatwia zarządzanie inwestycjami.

Po wykonaniu Audytu Klient otrzymuje szczegółowy raport zawierający konkretne wskazówki odnośnie dalszych działań w zakresie inwestycji w IT. Kolejnym etapem usługi jest szkolenie, które przeprowadzamy dla kadry działu informatycznego z zakresu zarządzania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Pozostałych użytkowników komputerów i sprzętu IT szkolimy z procedur korzystania z zasobów  informatycznych. Dzięki temu dalszy proces jest sprawniejszy i bezpieczniejszy dla infrastruktury.

1

Korzyści dla Twojego biznesu

2

Sprawdzenie stanu infrastruktury i inwentaryzacja

3

Sprawdzenie stanu technicznego 

4

Ocena sprawności systemów

5

Sprawdzenie licencji

6

Ocena zabezpieczeń wewnętrznych

7

Rozplanowanie wydatków

Zobacz więcej